10. Toetsen procesbeschrijvingen

De procesbeschrijvingen worden getoetst door de medewerkers die bij dat proces betrokken zijn tijdens bijvoorbeeld een werkoverleg. De werkgroep beoordeelt de aanpassingen en biedt procesbeschrijvingen aan ter goedkeuring aan de stuurgroep. De kwaliteitsmanager let met name op de relatie met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. De kwaliteitsmanager let ook op de borging en samenhang tussen de processen en de beschrijvingen ervan. Dit relateert hij aan het normenschema van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011. 

Wie: Werkgroepen en medewerkers en kwaliteitsmanager.