18. Uitvoeren directiebeoordeling

Op basis van uitkomsten van onder andere interne audits en de processen (procesindicatoren), maar ook het al dan niet bereiken van beleidsuitgangspunten en doelstellingen doet de directie een uitspraak over het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem. De analyse van registraties die worden bijgehouden dienen als input voor deze directiebeoordeling. De uitkomsten en verbeterpunten van deze beoordeling worden vastgelegd. Tevens worden op basis van deze beoordeling nieuwe doelstellingen (SMART-) gedefinieerd, waarover met betrokken afdelingen en medewerkers wordt gecommuniceerd. 

Wie: Directie en managementteam.