19. (Optioneel) Certificatie

Indien u er voor kiest om een certificaat te behalen zal een certificerende instelling worden gekozen. De kwaliteitsfunctionaris begeleidt de externe auditor (certificeerder). De certificeerder beoordeelt of het gedocumenteerde systeem (aantoonbaar geregeld) en de werkwijzen (effectief operationeel) voldoen aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011. Afhankelijk van het aantal en de aard van de afwijkingen ontvangt de organisatie/het organisatieonderdeel het certificaat. 

Wie: De Directie en het managementteam nemen besluit tot certificatieaanvraag.

Meer weten over het certificeringsproces en waar u op moet letten bij de keuze voor een certificeerder? Klik hier voor een infosheet.