9. Opstellen van procesbeschrijvingen

De werkgroepen stellen procesbeschrijvingen op, waarin de huidige werkwijze in kaart wordt gebracht. Daaraan worden procesdoelstellingen en KPI’s gekoppeld die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de organisatie. Bij de beschrijvingen worden tevens noodzakelijke wijzigingen van de huidige werkwijze meegenomen in relatie tot de vastgestelde kwaliteitsdoelen en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs..

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen moeten tot uiting komen in de procesbeschrijvingen. Daarnaast worden in de procesbeschrijvingen beheersaspecten opgenomen zoals evaluatiemomenten en evaluatiemethoden. 

Wie: Werkgroepen Instrumentarium: format beschrijvingen van processen. 

Processen worden vaak weergegeven in stroomschema's om de werkwijze visueel maken. In deze infosheet leggen we de basisprincipes hiervan uit.