1. Inleiding

Het kwaliteitshandboek is een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van de school en biedt een raamwerk voor de processen die hierbij gebruikt worden. Hiermee geeft de schoolorganisatie aan hoe zij de kwaliteit van haar producten en diensten bewaakt en optimaliseert.

Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van de organisatie en de kritische processen. Hiertoe behoort tevens een beschrijving van (of verwijzing naar) de verplichte procedures en registraties. Verder geeft het handboek aan welke documenten door de organisatie zelf vereist worden om een effectieve uitvoering en beheersing van processen zeker te stellen.