2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

De redenen en planning voor de realisatie van het KMS worden in kaart gebracht alsmede de scope. Die scope betreft de processen en organisatieonderdelen waar het KMS betrekking op zal hebben. Het is een beleidskeuze van de school om al dan niet over te gaan tot certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De keuze een KMS te gaan ontwikkelen en implementeren betekent dus niet vanzelfsprekend dat de schoolorganisatie ook kiest voor certificering. Door in het plan van aanpak de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs als uitgangspunt te nemen, voldoet het ontwikkelde KMS in principe al wel aan het voor certificering geldende normenschema. 

Wie: Directie en managementteam.