2. De context van de organisatie

Bij het beoordelen van het kwaliteitsmanagement van instellingen in het speciaal onderwijs moet rekening gehouden worden met specifieke kenmerken en risico’s van hun primaire proces, met de aan de relevante vakgebieden gestelde aanvullende eisen en met de omstandigheden, zoals kleine, grote, gespecialiseerde of gedifferentieerde instellingen. In het onderdeel context van de organisatie worden de kenmerken van de organisatie beschreven, evenals het "speelveld" waarin wordt geopereerd.