4. Mensen

4.1 Selectie - de organisatie beschikt over medewerkers met competenties die nodig zijn voor het realiseren van de koers

4.1.1 De capaciteit en competenties die nodig zijn voor het realiseren van de koers zijn vastgesteld.
4.1.2 De organisatie werft en selecteert kandidaten met de benodigde competenties en met in achtneming van hun privacy. 
4.1.3 De organisatie beoordeelt of de kandidaten aan de eisen voldoen door het toetsen van diploma’s, registraties, kennis en ervaring.
4.1.4 De organisatie sluit een passende overeenkomst af met nieuwe medewerkers.
4.1.5 De organisatie legt van elke medewerker relevante informatie vast over achtergrond, opleiding, ervaring en beroepsregistratie.

4.2 Ontwikkeling - de organisatie faciliteert een doeltreffende ontwikkeling van haar mensen

4.2.1 De organisatie draagt zorg voor het doeltreffend inwerken van nieuwe mensen en mensen met een nieuwe rol of functie, inclusief aandacht voor de opzet en werking van het managementsysteem.
4.2.2 De organisatie draagt zorg voor voldoende middelen voor de ontwikkeling van mensen in lijn met de ambities van de organisatie.
4.2.3 De organisatie stelt vast welke kennis benodigd is om de koers te realiseren en verleent medewerkers toegang tot deze kennis.
4.2.4 De leiding maakt mensen bewust van het belang van hun bijdrage aan het managementsysteem, van het belang van het hanteren van de zeven principes van kwaliteitsmanagement, en van de gevolgen van het niet-volgen daarvan.
4.2.5 Voor elke medewerker wordt bewijs van competentie vastgelegd en bijgehouden.
4.2.6 De organisatie evalueert een relevante selectie van de ontwikkelactiviteiten en neemt zo nodig direct maatregelen.

4.3 Evaluatie - de organisatie beoordeelt de bijdrage van de mensen aan het realiseren van de koers

4.3.1 De criteria voor de prestaties van mensen en de wijze waarop beoordeeld wordt dat zij daaraan voldoen, zijn vastgesteld. 
4.3.2 De leiding evalueert periodiek de prestatie van mensen op basis van de afgesproken criteria en de vastgestelde werkwijze en neemt zo nodig maatregelen.
4.3.3 Met vertrekkende mensen wordt een eindgesprek gehouden met het doel hieruit te leren.