7. Samenwerkingsprocessen

7.1 Samenwerkingsproces
De schoolleiding stelt het beleid vast voor uitbesteden of zelf doen en welke criteria voor de keuze, beoordeling en herbeoordeling van samenwerkingspartners gelden. Daarbij is het van belang dat de verkozen partners bij de ambities van de school passen. Er wordt vastgelegd welke doelstellingen er binnen een samenwerkingsverband worden nagestreefd en welke mogelijke risico’s worden geborgd. Klanten worden geïnformeerd over de inzet en waar zinvol bij de keuze van samenwerkingspartners betrokken. 

7.2 Inkoopproces
De eisen waaraan leveranciers en hun producten en diensten dienen te voldoen zijn vastgelegd, evenals de criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling. Er wordt een overzicht bijgehouden van leveranciers die aan de criteria voldoen en de producten en diensten die zij aan de school leveren. 

7.3 Evaluatie (beoordeling) samenwerkingspartners en leveranciers
De school beoordeelt periodiek of de samenwerkingspartners de vastgelegde afspraken nakomen en stuurt zo nodig bij. Ook de aan leveranciers gestelde eisen worden periodiek beoordeeld. De uitkomsten van deze evaluaties worden geregistreerd en het helder op welke wijze het vervolg bewaakt wordt.