Kwaliteitsnorm

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster 4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht, lvc4 en  Onderwijscentrum Zuid Gelderland, werd een stuurgroep gevormd. Ook werden medewerkers uit diverse lagen en functiegebieden uit deze organisaties bijeen gebracht in een projectgroep. Deze mensen hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie. Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm hebben we een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. In september 2011 is deze norm vastgesteld door de stuurgroep en zijn de partners hun organisaties gaan voorbereiden op het voldoen aan de eisen uit de kwaliteitsnorm. Inmiddels hebben al tientallen scholen in het speciaal onderwijs zich laten certificeren en zijn er tal van scholen bezig met implementatie van de norm. 

In 2015 veranderde de ISO 9001 norm, de internationale norm waar de K(S)O op is gebaseerd. Deze wijziging plus het feit dat ook het inspectiekader veranderde, waren de redenen dat de normtekst van de K(S)O en de bijbehorende Leeswijzer aangepast moesten worden. 

Het kwaliteitsdenken heeft zich sinds de eerste versie van de KSO steeds verder ontwikkeld. Onderwerpen als leiderschap en vakmanschap, kernwaarden en leidende principes en doorvertaling hiervan in zowel de statische als professionele kant van het managementsysteem hebben geleid tot een herziening van de interpretatie van de eisen uit de K(S)O. Begin 2019 is daarom de Leeswijzer versie 5.0 vastgesteld. 

  • Klik hier voor de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs als pdf-bestand 
  • Klik hier voor de Leeswijzer versie 5.0 (feb. 2019)

 

Archief (deze versies zijn niet meer geldig): 

  • De normtekst KSO 2011 vindt u hier als download.
  • De Leeswijzer KSO 2013, behorende bij de KSO 2011, kunt u hier downloaden. 
  • Klik hier voor de  Leeswijzer 2016CC-BY-ND.png

Deze licentie staat anderen toe het werk in zijn geheel te distribueren, zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en de naamsvermelding regels worden toegepast.

Bewaren