Koers / Beleid

Schoolplan of jaarplan opstellen m.b.v. de KSO
Volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) moet elke schoolorganisatie een (meerjaren) strategisch plan opstellen, met daarvan afgeleide plannen op teamniveau (KSO 1.1.3). Dit past in de lijn die de meeste scholen en besturen hebben om te werken met schoolplannen en jaarplannen. Voor een bestuur of school die een kwaliteitsmanagementsysteem heeft of inricht volgens de KSO, kan het handig zijn om de indeling van de domeinen te volgen om doelen en acties weg te zetten. In deze infosheet worden tips gegeven hoe u dit kunt aanpakken.