Certiked

 

Lloyds-Certiked-logo.png

Certiked. Certificering, toetsing en training van organisaties en professionals in het Speciaal Onderwijs

Kwaliteitsmanagement omdat het verbindt en inspireert, certificeren omdat het waarde toevoegt.

Certificering houdt meer in dan het behalen van een certificaat. Effectief en efficiënt kwaliteitsmanagement zorgt voor een lerende en zich continu ontwikkelende organisatie. Juist in het Speciaal Onderwijs appelleert het aan de trots en de intrinsieke betrokkenheid van medewerkers en management.

Wat levert kwaliteitsmanagement u op?

•    verbinding van ambities en doelstellingen met acties op de verschillende niveaus;
•    focus op borging van processen die voor de organisatie écht belangrijk zijn;
•    effectieve beheersing van uw risico’s;
•    en vooral: inspiratie, door samen aan verbetering te werken!

Onze auditoren beschikken over ruime ervaring met de praktijk van het Speciaal Onderwijs en haar ketenpartners. Bij het toetsen van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs maken zij gebruik van de systematiek ‘Waarderend auditen’. Auditen vanuit een positieve invalshoek. Naast verbetermogelijkheden zoekt Certiked in elk onderzoek nadrukkelijk ook naar wat er goed gaat en wat maakt dat het goed gaat. In onze rapportage delen we deze bevindingen graag met u, ter inspiratie en als handvat voor verdere ontwikkeling.

Denkt u aan certificering tegen de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en wilt u weten in hoeverre uw organisatie al aan de norm voldoet? Doe dan de Certiked Zelfevaluatie KSO, gebaseerd op het Certiked Model, en ondervind wat u nog moet regelen om ‘KSO’ en 'ISO-proof' te worden.

Voor vragen en meer informatie kunt hier onze FAQ’s raadplegen. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij u kunnen ondersteunen bij (gefaseerde) certificering van de KSO. Wilt u vast een voorproefje, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief met nieuws en tips in kwaliteitsmanagement.
Certiked is ISO 9001 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. U vindt meer informatie over Certiked en onze werkwijze op onze website www.certiked.nl. Contactpersonen: Arnold Roozendaal a.roozendaal@certiked.nl  Tel. 010-2014261.