CIIO

ciio.png

Dé certificeerder voor de professionele dienstverlener.

CIIO is een kleinschalige certificeerder, gespecialiseerd in het beoordelen van organisaties in de professionele dienstverlening. Onze missie is om onderzoeken uit te voeren op een interactieve, innovatieve, intelligente en inspirerende wijze. Zo willen we aan uw organisatie substantiële toegevoegde waarde bieden bij de verdere kwaliteitsontwikkeling. CIIO is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. U kunt bij CIIO terecht voor toetsingen op verschillende schema’s, waaronder ISO 9001 en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

De CIIO-Maatstaf, ons door de Raad van Accreditatie erkende toetsingskader, staat aan de basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Dit maakt deze Kwaliteitsnorm voor ons bekend terrein. Samen met onze expertise in het werkveld van onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg is CIIO daarom bij uitstek de partner om door middel van een onafhankelijke beoordeling uw organisatie op een hoger plan te brengen. CIIO zet bij haar toetsingen in het speciaal onderwijs auditoren in die bekend en deskundig zijn in het werkveld van het speciaal onderwijs. CIIO heeft klanten in alle vier de clusters van het speciaal onderwijs. Dit garandeert een optimale aansluiting op uw organisatie en met uw medewerkers en de doelgroep.

Onze aanpak kenmerkt zich door een gedegen voorbereiding, waarbij wij ons inleven in uw organisatie en wij gelijk vanaf het eerste gesprek tot de kern van de zaak kunnen komen. We nemen daarbij uw missie, visie, cultuur en eigen ambities en processen als uitgangspunt. We besteden aandacht aan wat goed gaat en wat beter kan, met daarbij oog voor specifieke risico’s en kansen in uw organisatie in het werk met kinderen en voor innovatie, leren en verbeteren.

Door onze vraagstelling vergroten wij het draagvlak voor uw kwaliteitssysteem bij medewerkers. Als het goed is zeggen uw medewerkers na afloop van een onderzoek: ‘interessant gesprek, de vragen zetten mij echt aan het denken over hoe ik mijn werk doe en hoe het beter kan’.

Aan het einde van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide mondelinge terugkoppeling over de sterke punten van uw organisatie en de wenselijke en noodzakelijke verbeteringen. Dit leggen wij vervolgens vast in een goed leesbaar verslag, waarmee u uw organisatie verder kunt ontwikkelen.

Heeft u interesse in een beoordeling door CIIO op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, neem dan contact op met Anouk Potjes (officemanager; 088-4446333 / info@ciio.nl), of met Léon van der Meij (inhoudelijk verantwoordelijk teamleider; 06-42747606 / meij@ciio.nl). Er komt dan een teamleider bij u langs voor een gesprek, op basis waarvan wij een offerte op maat zullen opstellen.

contactpersonen:
Léon van der Meij - inhoudelijk verantwoordelijk teamleider
06-42747606

www.ciio.nl