De Leeswijzer

De Leeswijzer bevat gedetailleerde informatie over de interpretatie van de eisen in de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. Deze interpretatie is opgesteld door en getoetst door tal van vertegenwoordigers van onderwijsbesturen en betrokken organisaties uit het hele land, met diverse expertises en functies. Met de Leeswijzer verkrijgt een organisatie meer inzicht in wat er precies bedoeld wordt met een bepaalde indicator van de K(S)O en wat er wordt verwacht om aan de indicator te kunnen voldoen. Ook geeft de Leeswijzer een aantal voorbeelden van mogelijke borgingsdocumenten. Al deze documenten zijn beslist niet verplicht of voorschrijvend; het geeft slechts voorbeelden van in scholen gebruikelijke documenten om bepaalde zaken statisch in te borgen. Professionele borging, in vakmanschap en eigenaarschap van competente medewerkers, is vrijwel altijd een belangrijke component in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Daar waar de K(S)O termen hanteert die in het kader van de ISO9001 norm een specifieke betekenis hebben,wordt verwezen naar een verklaring waarin de term precies gedefinieerd wordt. De Leeswijzer maakt dan ook integraal deel uit van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. 

Begin 2019 is de Leeswijzer opnieuw geupdate en aangepast aan de huidige trend om in toenemende mate aandacht te hebben voor zaken als vakmanschap, professionaliteit, kernwaarden en leidende principes. Daarmee komt de Leeswijzer tegemoet aan de groeiende behoefte aan vermindering van protocollen en procedures en doet het een appèl op besturen, leidinggevenden en medewerkers om vanuit professionele houding bij te dragen aan de kwaliteit van de organisatie. 

Leeswijzer versie 5 (feb 2019)

Archief: (niet meer geldig)