De leeswijzer

De leeswijzer bevat gedetailleerde informatie over de interpretatievan de eisen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Daar waar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs termen hanteert die in het kader van de ISO9001 norm een specifieke betekenis hebben,wordt verwezen naar een verklaring waarin de term precies gedefinieerd wordt. De Leeswijzer maakt dan ook integraal deel uit van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. 

Leeswijzer 2016

 

Klik hier voor  de leeswijzer 2013