Downloads

Format bevindingen interne audits

Om bevindingen uit interne audits op te schrijven, kan een indeling gemaakt worden zoals in dit voorbeeld. Vergeet niet om ook namen van de auditoren, gesproken functionarissen (auditees), datum en school te vermelden. Daarnaast is het zinvol goed te vermelden welke documenten tijdens de audit zijn ingezien (bewijs voor aantoonbaar geregeld).

rapportageformulier.pdf