Downloads

Veranderend toezicht voor het (V)SO!

‘Het team betrekken bij de kwaliteitsindicatoren? Hoe doe je dat?

Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland. Door de invoering van Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO krijgen de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met allerlei veranderingen te maken. Dit vraagt om nog meer en andere deskundigheid van medewerkers, schoolleiders en bestuurders. Speciaal Centraal werkt samen om beter vorm te kunnen geven aan de eigen èn gezamenlijke ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De samenwerking wordt gezien als een spil in de kenniscirculatie.

Speciaal Centraal is tijdens een studieochtend gezamenlijk aan de slag gegaan om een werkwijze te ontwikkelen, leerkrachten van de school, actief te betrekken bij de eisen die het nieuwe onderzoekskader (voorheen toetsingskader) stelt. De werkwijze en opbrengsten-uitkomsten van deze morgen wil Speciaal Centraal graag delen.

In de sheets vindt u een toelichting en uitleg van de werkwijze. In de PDF de opbrengsten van de ochtend.

Uitwerking MT dag Speciaal Centraal Toezichtskader (V)S) 21-04-2016.pdf

Veranderend toezicht voor het (V)SO Het team betrekken bij de kwaliteitsindicatoren.pptx