Downloads

Meerjaren planning interne audits

De interne audit is een instrument dat periodiek, minimaal jaarlijks, ingezet wordt om de kwaliteit te kunnen meten. In een periode van drie jaar moeten daarbij alle kritische processen zijn getoetst. Daarvoor wordt een vaste planning opgesteld. Het is verstandig om daarnaast waar dit kan aan te sluiten bij dynamische onderwerpen uit de school- en jaarplannen.

Bijgaand format kan gebruikt worden om een meerjarenplanning, evt op meerdere locaties, te maken.

 

Format Jaarplanning audits.doc