Inleiding

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een procesmatig ontwikkelingsinstrument. Verschillende partijen, verwant met het speciaal onderwijs, hebben bijdragen geleverd aan de KSO. De norm, sterk verwant met het INK model, helpt scholen bij het beschrijven, implementeren en borgen van kwaliteitsbeleid in hun organisatie.