Nieuws

Mytylschool Roosendaal ontvangt KSO-certificaat

24.05.2019

Mytylschool Roosendaal heeft op 20 mei 2019 het KSO-certificaat ontvangen. Daarmee is de school ISO-9001 gecertificeerd en voldoet ze aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Mytylschool Roosendaal biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapter kinderen tot 18 jaar.Wij feliciteren alle medewerkers van Mytylschool Roosendaal van harte met dit mooie...

Leeswijzer Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs geüpdatet

14.02.2019

Het kwaliteitsdenken in het onderwijs blijft zich steeds verder ontwikkelen. Onderwerpen als leiderschap en vakmanschap, kernwaarden en leidende principes en doorvertaling hiervan in zowel de statische als professionele kant van het managementsysteem hebben geleid tot een herziening van de interpretatie van de eisen uit de K(S)O, de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. Begin 2019 is daarom de...

Ontwikkelingen Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

21.11.2018

Voor de zomer werd door de gecertificeerde organisaties een bijeenkomst georganiseerd om te verkennen wat de stand van zaken was rond het gebruik van de KSO en welke wensen en mogelijkheden er werden gezien voor doorontwikkeling van de norm. De beheergroep kreeg vervolgens de opdracht met een tweetal voorstellen te komen: doorontwikkeling van de norm zelf en aanpakken die een bredere implementatie...

Bartiméus ontvangt KSO-certificaat

14.09.2018

Bartiméus met vijf onderwijslocaties in Zeist en omgeving alsmede hun ambulante onderwijskundige begeleiding, hebben afgelopen week het KSO-certificaat ontvangen. Daarmee zijn zij ISO-9001 gecertificeerd en voldoen ze aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Bij Bartiméus kunnen slechtziende en blinde leerlingen onderwijs volgen via het speciaal basisonderwijs (het SO) en het...

Visio onderwijs ontvangt KSO-certificaat

19.03.2018

Visio onderwijs met zes onderwijslocaties in Amsterdam, Breda, Grave, Haren, Huizen en Rotterdam alsmede de ambulante onderwijskundige begeleiding Midden/Noord en Zuid, hebben afgelopen week het KSO-certificaat ontvangen. Daarmee zijn zij ISO-9001 gecertificeerd en voldoen ze aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Visio geeft onderwijs aan slechtziende en blinde kinderen. Dit gebeurt op scholen...

Trainingen K(S)O 2018

02.02.2018

Dit schooljaar vinden er weer verschillende trainingen plaats voor het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze trainingen worden uitgevoerd door CKMZ. Afhankelijk van het aantal cursisten vinden de trainingen plaats op het kantoor in Hendrik Ido Ambacht of op een locatie in de regio. De kosten voor de trainingen bedragen 395 euro per cursist per dag, voor normkennis en intern auditor...

Trainingen KSO 2018

26.11.2017

Ook in de eerste helft van 2018 zullen er weer verschillende trainingen plaatsvinden voor het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze trainingen worden uitgevoerd door CKMZ. Afhankelijk van het aantal cursisten vinden de trainingen plaats op het kantoor in Hendrik Ido Ambacht of op een locatie in de regio. De kosten voor de trainingen bedragen 395 euro per cursist per dag; voor...

Nieuwe SLO publicatie: Verbinding in het VSO.

31.08.2017

Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemmingzoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofielVervolgonderwijs. Vso-scholen kunnen er namelijk tegenaan lopen dat soms pas in de loop vande onderbouw blijkt wat het best passende uitstroomprofiel voor een leerling is. Om opstromingmogelijk te maken zullen deze scholen zoeken...

Hoe Integratiemodel en KSO elkaar versterken

07.06.2017

Dagelijks krijgt Henk Fibbe, van het Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kinderen en jongeren in Haarlem te maken met vragen over de pedagogische aanpak op scholen. Vaak komt hij daarbij situaties tegen die vragen om een gerichte aanpak. Op reguliere scholen voor basis en voortgezet onderwijs, maar ook op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Om die problemen aan te pakken maakt hij...

SBO De Delta in Appingedam gebruikte KSO om kwaliteit te verbeteren

17.05.2017

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een systeem dat de kwaliteit van het management en onderwijs binnen een school beoordeelt. Het maakt geen statische momentopname, maar laat ook een ontwikkeling zien. Juist daarom kan het goed gebruikt worden om de kwaliteit binnen school te vergroten. Zo gebruikte SBO De Delta in Appingedam KSO om van het predicaat zeer zwakke school af te komen. Met...

<<<<123>>>>