Mensen

Bevoegdheden leerkrachten
Het is belangrijk dat leerlingen les krijgen van gekwalificeerde docenten. De inspectie let daarom de komende jaren in het bijzonder op de bevoegdheid van de leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs en op het bezit van de Verklaring omtrent het gedrag (vog). Op deze pagina van de onderwijsinspectie vindt u meer informatie plus een handig stroomschema om zelf na te gaan of leerkrachten aan de eisen voldoen.