Organisatie

 • Mickey Mouse 2.0 Procesmodel
  Voor een organisatie is het belangrijk dat processen in samenhang met elkaar zijn: de output van het ene proces geeft input voor het volgende proces. Het Mickey-Mouse denkmodel dat door CKMZ ontwikkeld is, is een handig hulpmiddel om deze samenhang te visualiseren.  Het model geeft alle processen in een schoolorganisatie weer, van leerlingproces tot besturende en ondersteunende processen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt hoe de principes van PDCA, Opbrengstgericht en Handelingsgericht Werken binnen de kapstok van de KSO passen. 
 •  Werken met processchema's
  Processen worden vaak weergegeven in stroomschema's om de werkwijze visueel maken. In deze infosheet leggen we de basisprincipes hiervan uit.
 • Praktijkboek Goed Onderwijs
  De gemeente Amsterdam ontwikkelde enige tijd geleden dit praktijkboek voor alle basisscholen in Amsterdam. Een interessant document met veel informatie en tools om het onderwijs te verbeteren.
 • Voorbereiden op het veranderend toezicht en het nieuwe inspectiekader
  Speciaal Centraal, een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland, heeft een werkwijze ontwikkeld om teamleden actief te betrekken bij de eisen uit het nieuwe onderzoekskader van de inspectie en samen te bepalen welke zaken er gehoord, gezien en geregeld moeten worden qua documentatie en gedrag. In de sheets vindt u een toelichting en uitleg van de werkwijze. In de PDF de opbrengsten van een studieochtend die door Speciaal Cetraal zelf werd georganiseerd.