Partners

Samenwerkingsverbanden

  • Stroomschema's processen zorgplicht
    Met de komst van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. Maar wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt?Om scholen te helpen hun zorgplicht uit te voeren bij de aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stroomschema’s ontworpen voor 4 situaties. Op deze pagina van Passend Onderwijs vindt u deze stroomschema's, welke u naar behoefte kunt aanpassen op de situaties waar u voor uw bestuur of school mee te maken heeft.
  • Kwaliteitszorg voor samenwerkingsverbanden
    Samenwerkingsverbanden hebben een groot aantal taken en verantwoordelijkheden. Hoe maak je als samenwerkingsverband nu inzichtelijk dat je aan alle kwaliteitseisen voldoet? Dat kan met een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In dit artikel wordt beschreven hoe ECSO, het voormalige REC 3/4 in de regio Rotterdam, een KMS ontwikkelde met dezelfde basis als de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Ondertussen zijn meerdere samenwerkingsverbanden bezig met ditzelfde proces.