Implementatie van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

In dit onderdeel is een plan van aanpak opgenomen voor de schoolorganisaties om een eigen  kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen. Daarbij wordt er een relatie  gelegd met de opbouw en inhoud van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011.

De redenen en planning voor de realisatie van het kwaliteits management systeem  worden in kaart gebracht alsmede de scope. Die scope betreft de processen en organisatieonderdelen waar het KMS  betrekking op zal hebben.

Het is uiteraard een beleidskeuze van de school om al dan niet over te gaan tot certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De keuze om een KMS te gaan ontwikkelen en implementeren betekent dus niet vanzelfsprekend dat de schoolorganisatie ook kiest voor certificering. Door in het plan van aanpak de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs als uitgangspunt te nemen, voldoet het ontwikkelde KMS in principe al wel aan het voor certificering geldende normenschema.

Ondersteuning:

LECSO ondersteunt scholen die een kwaliteitsmanagementsysteem zoals de KSO willen invoeren. Vanuit SPSO worden in 2015 en 2016 nog diverse activiteiten en ondersteuning gefaciliteerd. In deze brochure vindt u meer informatie over het aanbod.

Het is aan te bevelen om  u bij het ontwikkelen van een KMS en het gebruik van de Kwaliteitsnorm en zeker ook wanneer u toewerkt naar certificering,  te laten ondersteunen door instellingen of organisaties die hiermee bekend zijn.   

CKMZ (Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector) is mede-ontwikkelaar van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en adviseur van de LECSO Beheergroep. Ook verzorgt CKMZ een groot deel van het training- en ondersteuningsaanbod dat in dit kader door LECSO wordt aangeboden. U kunt bij CKMZ terecht voor advies, training en begeleiding bij de invoering en ontwikkeling van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Meer informatie: www.ckmz.nl ,  contactpersoon: Colette Dams

Daarnaast is  ook  Bureau de Bont binnen het speciaal onderwijs inmiddels bekend met het werken met de Kwaliteitsnorm:  www.bureaudebont.nl , contactpersoon: Oscar Schneider . 

Maar ook andere organisatieadviesbureaus als van Beekveld & Terpstra,  de Landelijke Pedagogische Centra of de CED-groep kunnen u van dienst zijn bij het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem  en het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Onder register kunt u het actuele certificatieregister vinden van de scholen die tot dusver gecertificeerd zijn.