Kernprocessen / Primair proces

 • Ontwikkelingsperspectief
  Er is een update gemaakt  van het document over de wet- en regelgeving rondom het ontwikkelingsperspectief en voorbeelden van hoe deze in een plan te zetten. Deze versie is het een herziening van een eerder versie die is verwijderd.
 • Groepsoverzicht
  De KPC Groep ontwikkelde dit format van een didactisch groepsoverzicht gekoppeld aan OPP en streefniveaus.
 • Zorgstructuur
  Een visuele weergave van de zorgstructuur en inzet van de CvB bij verschillende arrangementen
 • Schema VSO
  Een schematische weergave van de in- en uitstroommogelijkheden in het VSO
 • Checklist Curriculum
  Een handig hulpmiddel waarmee leerkrachten de kwaliteit van hun lesprogramma kunnen controleren.
 • Voorbereiden op het veranderend toezicht en het nieuwe inspectiekader
  Speciaal Centraal, een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland, heeft een werkwijze ontwikkeld om teamleden actief te betrekken bij de eisen uit het nieuwe onderzoekskader van de inspectie en samen te bepalen welke zaken er gehoord, gezien en geregeld moeten worden qua documentatie en gedrag. In de sheets vindt u een toelichting en uitleg van de werkwijze. In de PDF de opbrengsten van een studieochtend die door Speciaal Cetraal zelf werd georganiseerd.