Resultaten / Reflectie

Interne audits

 • Profiel en aanstellingsbrief interne auditoren
  Interne auditoren hebben een belangrijke taak. In deze infosheet worden de benodigde competenties beschreven. Ook is een concept aanstellingsbrief, om de taak te formaliseren, bijgevoegd.
 • Om bevindingen uit interne audits op te schrijven kan dit format als uitgangspunt worden gebruikt.
 • Interne audits moeten worden gepland in een driejaarscyclus. Dit format kan hierbij als hulpmiddel dienen.
 • Een auditdag kan worden ingevuld met behulp van dit format.

 

Management review

 • Format Reflectietool voor directiebeoordeling en / of bestuursgesprek
  Een verplicht onderdeel van de KSO is een jaarlijkse directiebeoordeling of management review. Hierbij wordt door de schoolleiding het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld op effectiviteit en bijdrage aan het realiseren van de ambities. Met dit format kunnen alle mogelijke onderwerpen worden besproken en vastgelegd. De acties van de management review zijn input voor bijvoorbeeld het nieuwe jaarplan of het bestuursgesprek met de inspectie.

 

Zelfevaluatie

 • Met deze zelfevaluatie kan een school zichzelf langs de lat van de KSO leggen door antwoord te geven op een aantal vragen per domein.

 

Voorbereiden op het veranderend toezicht en het nieuwe inspectiekader

 • Speciaal Centraal, een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland, heeft een werkwijze ontwikkeld om teamleden actief te betrekken bij de eisen uit het nieuwe onderzoekskader van de inspectie en samen te bepalen welke zaken er gehoord, gezien en geregeld moeten worden qua documentatie en gedrag. In de sheets vindt u een toelichting en uitleg van de werkwijze. In de PDF de opbrengsten van een studieochtend die door Speciaal Cetraal zelf werd georganiseerd.