Trainingsaanbod KSO 2017

Trainingsaanbod KSO  2019

De trainingen Normkennis, Interne Auditor en Lead Auditor Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, werden vanaf de eerste publicatie van de norm op verzoek van LECSO gegeven door CKMZ BV, mede-ontwikkelaar van de norm. Daarbij werd 50% van de kosten gesubsidieerd door LECSO. Deze subsidiepot heeft inmiddels vele scholen geholpen een start te maken met de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de K(S)O, maar is helaas ondertussen opgedroogd. Dit heeft tot gevolg dat de trainingen niet meer via LECSO worden verzorgd. Aan CKMZ is gevraagd om als preferred supplier het trainingsaanbod verder vorm te geven en de organisatie in eigen hand te nemen. 

De volgende data zijn gepland voor trainingen met een open inschrijving: 

  • 13 maart : training Normkennis K(S)O

    Deze module heeft als doelstelling deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016 en de toepassing ervan, in de algemene principes van een kwaliteitsmanagementsysteem en vaardigheden te leren om de normeisen naar de eigen organisatie te vertalen. Cursisten leren het belang van een goede balans tussen de systeemkant en cultuurkant van kwaliteit en het transparant zijn over (en leren van) resultaten en opbrengsten, en de plaats van audits in het instrumentarium van de school.

     Doelgroep: Bestuurder/directie/MT-lid, IB-er, gedragswetenschapper, kwaliteitsmedewerker of medewerker belast met kwaliteitstaken.

  • 28 maart : training Interne Auditor K(S)O (alleen voor cursisten die eerder de normkennis training hebben gevolgd)     

         Het houden van interne audits is een belangrijke methode om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen en levert veel input voor verbetering. Voor het uitvoeren van audits zijn                  specifieke kennis en vaardigheden nodig zoals inzicht in de norm, beheersing van verschillende vraagtechnieken en rapporteren. Met de cursisten wordt ook ingegaan op de verschillende vormen van audits. De training            heeft tot doel de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een audit van voldoende kwaliteit uit te voeren. Deze training kent een algemeen en een meer praktijkgericht                deel.

          Doelgroep: Bestuurder/directie/MT-leden die willen weten wat audits voor hun organisatie kunnen betekenen (maar niet per se zelf gaan auditen); (aspirant) interne auditoren die de juiste technieken en kennis willen                 aanleren.

  •  10 april: training lead auditor K(S)O (alleen voor cursisten die eerder de training interne auditor hebben gevolgd en bij voorkeur minimaal 1 audit zelf hebben uitgevoerd)                                                   Deze training leidt cursisten op tot kartrekker (lead auditor) van het organiseren van audits binnen een bestuur of school. Daarbij komen aspecten aan bod zoals: het opstellen van een auditprogramma; het aansturen van het auditteam; het leiden van de eindbijeenkomst; het verzamelen en wegen van de bevindingen en de presentatie van de rapportage.

     Doelgroep: kwaliteitsfunctionarissen; kandidaat leadauditoren die een opleiding voor intern auditen hebben afgerond en bij voorkeur al ervaring hebben met auditen.

 Op aanvraag: professionalisering interne auditoren

 Die scholen die al zelfstandig dan wel onder begeleiding van een adviseur gestart zijn met het uitvoeren van interne audits lopen in de praktijk soms aan tegen onvoldoende vaardigheid in het uitvragen van processen (ipv procedures) of nog onvoldoende feitelijk kunnen rapporteren van bevindingen. In een professionaliseringstraining voor auditoren wordt aandacht besteed aan een aantal van deze onderwerpen. De onderwerpen van de bijeenkomsten kunnen variabel zijn (afhankelijk van de behoefte van de deelnemers), zoals:

 -        Efficiënt plannen en organiseren van audits

 -        Hoe zorg je voor draagvlak

 -        Hoe combineer je bedrijfsmatige audits met onderwijsinhoud

 -        Wat vraag je bij wie

 -        Gericht analyseren van documenten

 -        Correct rapporteren

 -        Relatie met het inspectiekader

 -        Uitwisselen van auditoren tussen scholen

 -        Wat houdt certificeren in

 -        Samenhang met Passend Onderwijs

 De training wordt georganiseerd bij voldoende animo. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar cdams@ckmz.nl

 

Praktische informatie

 Cursuslocatie

 De trainingen worden gegeven ten kantore van CKMZ BV, Reeweg 146 in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is goed bereikbaar per auto en met het OV.

  Cursusduur

 De trainingen beginnen om 9.30 (inloop vanaf 9.00) en zullen eindigen om ongeveer 16.30. Tussendoor wordt een lunch verzorgd. (eventuele dieetwensen graag tijdig doorgeven).

   Kosten: 

 Kosten per module bedragen € 449,00 per cursist per dag; de module normkennis en interne auditor (twee dagen) € 795,00. Bij gelijktijdige deelname door twee of meer cursisten uit een bestuur ontvangt u 10% korting. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

  Inschrijven

 Inschrijven kan door naam, naam bestuur/school, functie en contactgegevens van de cursist(en) en factuuradres te mailen naar cdams@ckmz.nl. De inschrijving sluit 1 week voor elke cursusdag.